இரத்தம் ஏற்றுவது ஆபத்தா? கவனமாக இருப்பது எப்படி? | Blood transfusion – is it safe?

சமீபத்தில் தமிழ்நாட்டில் இரத்தம் ஏற்றி ஆரோக்கியமான கர்ப்பிணி பெண்ணுக்கு hiv தாக்கம் வந்தது அனைவரையும் அதிர்ச்சி அடைய செய்தது. உண்மையில் இரத்தம் ஏற்றுவது ஆபத்தானதா ? பாதுகாப்பானதா ? எப்படி பாதுகாப்பாக இருப்பது ? இரத்தம் ஏற்றுவது பற்றிய அறிவியல் விஷயங்களை…

Continue Readingஇரத்தம் ஏற்றுவது ஆபத்தா? கவனமாக இருப்பது எப்படி? | Blood transfusion – is it safe?