குழந்தைகள் அதிகம் டிவி / மொபைல் பார்ப்பதால் வரும் பிரச்சனைகள் | Problems of excess tv / mobile viewing in children

புதிய தலைமுறை நாளிதழில் அதிகம் டிவி பார்ப்பதால் அல்லது மொபைல் பொன் உபயோகம் செய்வதால் குழந்தைகளுக்கு வரும் பிரச்சனைகள் பற்றிய எனது கட்டுரை.

Continue Readingகுழந்தைகள் அதிகம் டிவி / மொபைல் பார்ப்பதால் வரும் பிரச்சனைகள் | Problems of excess tv / mobile viewing in children