செயற்கை சர்க்கரை நல்லதா? | Are artificial sweeteners healthy?

சர்க்கரை என்பது அறுசுவைகளின் அரசன். சர்க்கரை சில உடல் நல கேடு விளைவிக்கும் என்பதால் தற்போது செயற்கை சர்க்கரை வகைகள் மிகவும் பிரபலமாக பயன்பாட்டில் உள்ளன. இவை உண்மையில் உடலுக்கு நன்மை விளைவிக்குமா? அல்லது கேடு விளைவுக்குமா? விரிவாக பார்ப்போம். Which…

Continue Readingசெயற்கை சர்க்கரை நல்லதா? | Are artificial sweeteners healthy?