தடுப்பூசியை கண்டுபிடித்தது இந்திய மூதாதையர்களா? | உண்மை வரலாறு | Did Indians invent vaccines?

தடுப்பூசியை பற்றி பல சந்தேகங்கள் நம் மனதில் நிலவுகின்றன. மேலை நாட்டு சதியோ தடுப்பூசிகள் என்று சந்தேகிக்கின்றோம். ஆனால் தடுப்பூசியை கண்டுபிடித்தது இந்திய மூதாதையர்கள் என்ற வரலாற்று உண்மை தெரியுமா? வாருங்கள், பார்ப்போம், தடுப்பூசியின் சுவாரசியமான வரலாற்றை. டாக்டர் அருண்குமார், M.D.…

Continue Readingதடுப்பூசியை கண்டுபிடித்தது இந்திய மூதாதையர்களா? | உண்மை வரலாறு | Did Indians invent vaccines?