டைப் 1 சர்க்கரை வியாதி – தீர்வு என்ன? “பாகம் 1”. | Type 1 Diabetes – what’s the solution? “Part 1”

குழந்தைகளுக்கு வரும் டைப் 1 சர்க்கரை நோய்க்கு என்ன தான் தீர்வு ? அவ்வளவு தான் வாழ்க்கையா ? வாழ்நாள் முழுதும் இன்சுலின் போடலாமா ? இத்துறையில் நவீன முன்னேற்றங்கள் யாவை ? விவரமாக பார்ப்போம். What’s the solution for…

Continue Readingடைப் 1 சர்க்கரை வியாதி – தீர்வு என்ன? “பாகம் 1”. | Type 1 Diabetes – what’s the solution? “Part 1”

5. சர்க்கரை வியாதி – உணவுமுறை மூலம் நிரந்தர தீர்வு. | Diabetes – permanent solution through diet.

சர்க்கரை வியாதி என்பது உண்மையில் ஒரு நோயா, அது ஏன் வருகிறது, ஏன் சிலருக்கு கட்டுப்படுவதில்லை, ஆரம்ப காலத்தில் கண்டறிந்தால் குணப்படுத்த முடியுமா என்பது பற்றி சென்ற பதிவுகளில் பார்த்தோம். உணவுமுறை மூலம் எப்படி சர்க்கரை நோய்க்கு நிரந்தர தீர்வு காண்பது…

Continue Reading5. சர்க்கரை வியாதி – உணவுமுறை மூலம் நிரந்தர தீர்வு. | Diabetes – permanent solution through diet.

4. சர்க்கரை நோய் – முழுவதும் குணப்படுத்துவது எப்படி? | Diabetes – how to cure?

சர்க்கரை வியாதி என்பது உண்மையில் ஒரு நோயா, அது ஏன் வருகிறது, ஏன் சிலருக்கு கட்டுப்படுவதில்லை என்பது பற்றி சென்ற பதிவுகளில் பார்த்தோம். சர்க்கரை நோயை ஆரம்ப காலத்தில் கண்டறிந்தால் முழுவதும் குணப்படுத்த முடியுமா ? திரும்ப மருந்துகள் இல்லாத நிலைக்கு…

Continue Reading4. சர்க்கரை நோய் – முழுவதும் குணப்படுத்துவது எப்படி? | Diabetes – how to cure?

3. சர்க்கரை நோய் – தற்போதைய மருத்துவம் சரியா? | Diabetes – why no cure? is current treatment correct?

சர்க்கரை வியாதி என்பது உண்மையில் ஒரு நோயா, அது ஏன் வருகிறது என்பது பற்றி சென்ற பதிவுகளில் பார்த்தோம். ஏன் ஒருவருக்கு எல்லா நடவடிக்கைகள் எடுத்தும் சர்க்கரை நோய் முழு கட்டுக்குள் வருவதில்லை ? எல்லா மருந்துகள் சாப்பிட்டும் பாதிப்புகள் வந்தே…

Continue Reading3. சர்க்கரை நோய் – தற்போதைய மருத்துவம் சரியா? | Diabetes – why no cure? is current treatment correct?

உணவில் கலோரிகள் / மாவுச்சத்து கணக்கிடுவது எப்படி? | How to calculate Calories / Carbs in food?

நீங்கள் பேலியோ அல்லது வேறு டயட் பின்பற்றும் போது மேக்ரோஸ் அல்லது கலோரிகள் கணக்கிடுவது எப்படி? உங்கள் ஸ்மார்ட் போனில் உள்ள myfitnesspal அல்லது cronometer app உபயோகித்து மிக எளிதாக நீங்களே கணக்கிடலாம். அதை விளக்கும் எளிய வீடியோ! தமிழில்!…

Continue Readingஉணவில் கலோரிகள் / மாவுச்சத்து கணக்கிடுவது எப்படி? | How to calculate Calories / Carbs in food?