டைப் 1 சர்க்கரை வியாதி – அருமையாக கட்டுப்படுத்துவது எப்படி? பாகம் 2 | Type 1 Diabetes – How to control excellently? – Part 2

குழந்தைகளுக்கு வரும் டைப் 1 சர்க்கரை நோய்க்கு என்ன தான் தீர்வு ? எப்படி உணவுமுறை மூலம் அருமையாக கட்டுபடுத்துவது? இன்சுலின் எப்படி போடுவது? கார்ப் கவுண்டிங் என்றால் என்ன? விவரமாக பார்ப்போம். டாக்டர் அருண்குமார், M.D. (Pediatrics), குழந்தை நல…

Continue Readingடைப் 1 சர்க்கரை வியாதி – அருமையாக கட்டுப்படுத்துவது எப்படி? பாகம் 2 | Type 1 Diabetes – How to control excellently? – Part 2

பேலியோ உணவுமுறையும் டைப் 1 டயாபடீசும் | Paleo diet and type 1 diabetes

பேலியோ எனும் குறைந்த மாவுச்சத்து (low carbohydrate) உணவுமுறை பல்லாயிரக்கணக்கான நீரிழிவு நோயாளிகளின் வாழ்வினை மாற்றி வருவது அனைவருக்கும் தெரியும். பேலியோ உணவுமுறை பின்பற்றுவோர் பெரும்பாலும் டைப் 2 டயாபிடீஸ் எனப்படும் பெரியவர்களுக்கு வரும் நீரிழிவு வகை உள்ளவர்களே. அதுக்கே ஆயிரம்…

Continue Readingபேலியோ உணவுமுறையும் டைப் 1 டயாபடீசும் | Paleo diet and type 1 diabetes

டைப் 1 சர்க்கரை வியாதி – தீர்வு என்ன? “பாகம் 1”. | Type 1 Diabetes – what’s the solution? “Part 1”

குழந்தைகளுக்கு வரும் டைப் 1 சர்க்கரை நோய்க்கு என்ன தான் தீர்வு ? அவ்வளவு தான் வாழ்க்கையா ? வாழ்நாள் முழுதும் இன்சுலின் போடலாமா ? இத்துறையில் நவீன முன்னேற்றங்கள் யாவை ? விவரமாக பார்ப்போம். What’s the solution for…

Continue Readingடைப் 1 சர்க்கரை வியாதி – தீர்வு என்ன? “பாகம் 1”. | Type 1 Diabetes – what’s the solution? “Part 1”