செயற்கை சர்க்கரை நல்லதா? | Are artificial sweeteners healthy?

சர்க்கரை என்பது அறுசுவைகளின் அரசன். சர்க்கரை சில உடல் நல கேடு விளைவிக்கும் என்பதால் தற்போது செயற்கை சர்க்கரை வகைகள் மிகவும் பிரபலமாக பயன்பாட்டில் உள்ளன. இவை உண்மையில் உடலுக்கு நன்மை விளைவிக்குமா? அல்லது கேடு விளைவுக்குமா? விரிவாக பார்ப்போம். Which…

Continue Readingசெயற்கை சர்க்கரை நல்லதா? | Are artificial sweeteners healthy?

எந்த சர்க்கரை உடலுக்கு நல்லது? | Which sugar is good for health?

சர்க்கரை என்பது அறுசுவைகளின் அரசன். தற்போது எந்த சர்க்கரை உடலுக்கு நல்லது என்று நிறைய குழப்பங்கள் நிலவுகின்றன. வெள்ளை சர்க்கரை உண்டால் என்னென்ன கேடு வரும்? சர்க்கரை நோயாளிகள் எந்த சர்க்கரை உண்ணலாம்? எந்த சர்க்கரை எடை கூட்டாது? அறிவியல் பூர்வமாக…

Continue Readingஎந்த சர்க்கரை உடலுக்கு நல்லது? | Which sugar is good for health?

5. சர்க்கரை வியாதி – உணவுமுறை மூலம் நிரந்தர தீர்வு. | Diabetes – permanent solution through diet.

சர்க்கரை வியாதி என்பது உண்மையில் ஒரு நோயா, அது ஏன் வருகிறது, ஏன் சிலருக்கு கட்டுப்படுவதில்லை, ஆரம்ப காலத்தில் கண்டறிந்தால் குணப்படுத்த முடியுமா என்பது பற்றி சென்ற பதிவுகளில் பார்த்தோம். உணவுமுறை மூலம் எப்படி சர்க்கரை நோய்க்கு நிரந்தர தீர்வு காண்பது…

Continue Reading5. சர்க்கரை வியாதி – உணவுமுறை மூலம் நிரந்தர தீர்வு. | Diabetes – permanent solution through diet.

4. சர்க்கரை நோய் – முழுவதும் குணப்படுத்துவது எப்படி? | Diabetes – how to cure?

சர்க்கரை வியாதி என்பது உண்மையில் ஒரு நோயா, அது ஏன் வருகிறது, ஏன் சிலருக்கு கட்டுப்படுவதில்லை என்பது பற்றி சென்ற பதிவுகளில் பார்த்தோம். சர்க்கரை நோயை ஆரம்ப காலத்தில் கண்டறிந்தால் முழுவதும் குணப்படுத்த முடியுமா ? திரும்ப மருந்துகள் இல்லாத நிலைக்கு…

Continue Reading4. சர்க்கரை நோய் – முழுவதும் குணப்படுத்துவது எப்படி? | Diabetes – how to cure?

3. சர்க்கரை நோய் – தற்போதைய மருத்துவம் சரியா? | Diabetes – why no cure? is current treatment correct?

சர்க்கரை வியாதி என்பது உண்மையில் ஒரு நோயா, அது ஏன் வருகிறது என்பது பற்றி சென்ற பதிவுகளில் பார்த்தோம். ஏன் ஒருவருக்கு எல்லா நடவடிக்கைகள் எடுத்தும் சர்க்கரை நோய் முழு கட்டுக்குள் வருவதில்லை ? எல்லா மருந்துகள் சாப்பிட்டும் பாதிப்புகள் வந்தே…

Continue Reading3. சர்க்கரை நோய் – தற்போதைய மருத்துவம் சரியா? | Diabetes – why no cure? is current treatment correct?

2. சர்க்கரை வியாதி – ஏன் வருகிறது? | Why do we get diabetes?

சர்க்கரை வியாதி என்பது உண்மையில் ஒரு நோயா என்பது பற்றி சென்ற பதிவில் பார்த்தோம். உண்மையில் அது ஏன் வருகிறது ? என்னென்ன காரணங்கள் ? ஏன் ஒருவருக்கு வருகிறது, அதே மாதிரி இருக்கும் இன்னொருவருக்கு வருவதில்லை ? இது பற்றி…

Continue Reading2. சர்க்கரை வியாதி – ஏன் வருகிறது? | Why do we get diabetes?

1. சர்க்கரை நோய் ஒரு வியாதியா ? | Diabetes – Is it a disease?

சர்க்கரை நோய் என்பதே ஒரு வியாதி இல்லை எனவும் இது ஒரு பன்னாட்டு சதி என்றும் பரவலாக குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கப்படுகின்றன. இது எந்த அளவுக்கு உண்மை? இதன் உண்மை வரலாறு என்ன? முன்னோர்கள் என்ன கூறியுள்ளார்கள் இந்த வியாதியை பற்றி? சற்றே…

Continue Reading1. சர்க்கரை நோய் ஒரு வியாதியா ? | Diabetes – Is it a disease?