தடுப்பூசி – பக்க விளைவு என்ன? ஆட்டிசம் வருமா? | Dr. அருண்குமார் | Side effects of vaccines

குழந்தைகளுக்கு போடும் தடுப்பூசிகளால் நிறைய பக்க விளைவுகள் வரும், ஆட்டிசம் வரும், குழந்தை பலவீனமடையும் என்று நம்பப்படுகின்றது. இது உண்மையா? தடுப்பூசியின் உண்மையான பக்க விளைவுகள் என்ன?நடுவுநிலையுடன் அலசுவோம். டாக்டர் அருண்குமார், M.D. (Pediatrics), குழந்தை நல மருத்துவர், ஈரோடு. People…

Continue Readingதடுப்பூசி – பக்க விளைவு என்ன? ஆட்டிசம் வருமா? | Dr. அருண்குமார் | Side effects of vaccines

எந்த தடுப்பூசி தேவை? எது தேவையில்லை? | Dr. அருண்குமார் | Which vaccines are essential?

குழந்தைகளுக்கு நிறைய தடுப்பூசிகள் இருக்கின்றன. அரசு தனியார் என்று பல தடுப்பூசிகள் நிலவுகின்றன. இவற்றுள் எவை அவசியம்? எவை அவசியமில்லை? என்ன வித்தியாசம்? அலசுவோம். டாக்டர் அருண்குமார், M.D. (Pediatrics), குழந்தை நல மருத்துவர், ஈரோடு. Lots of vaccines are…

Continue Readingஎந்த தடுப்பூசி தேவை? எது தேவையில்லை? | Dr. அருண்குமார் | Which vaccines are essential?

தடுப்பூசி உண்மையில் வேலை செய்கிறதா? | இவ்வளவு நோய்கள் வருவது எதனால்? | Do vaccines really work?

குழந்தைகளுக்கு நிறைய தடுப்பூசிகள் போடுகிறோம். இவை உண்மையில் வேலை செய்கின்றனவா ? இதனை தடுப்பூசிகள் போட்டும் இத்தனை நோய்கள் வருவது எதனால்? தடுப்பூசி போட்டால் 100 சதவீதம் பாதுகாப்பு உறுதியா? அலசுவோம். டாக்டர் அருண்குமார், M.D. (Pediatrics), குழந்தை நல மருத்துவர்,…

Continue Readingதடுப்பூசி உண்மையில் வேலை செய்கிறதா? | இவ்வளவு நோய்கள் வருவது எதனால்? | Do vaccines really work?