குழந்தைக்கு வாந்தி பேதி – என்ன செய்ய வேண்டும்? என்ன செய்யக்கூடாது? | Diarrhea in children – do’s and dont’s

குழந்தைகளுக்கு வாந்தி பேதி வந்தால் நம்மூரில் பின்பற்றப்படும் தவறான பழக்கங்களை பற்றி பார்த்தோம். உண்மையில் என்ன செய்ய வேண்டும் ? என்ன செய்ய கூடாது ? பார்ப்போம். In the previous video, we discussed about false beliefs practiced…

Continue Readingகுழந்தைக்கு வாந்தி பேதி – என்ன செய்ய வேண்டும்? என்ன செய்யக்கூடாது? | Diarrhea in children – do’s and dont’s

வாந்தி பேதி – மூட நம்பிக்கைகள் – தொக்கம், குடலேற்றம், சூடு, நலுங்குதல் – உண்மையா? | Diarrhea in children – myths

சமீபத்தில் வாந்தி பேதி வந்த ஒரு குழந்தை தொக்கம் எடுத்து சிகிச்சை தாமதம் ஆனதில் இறந்து போனது. வாந்தி பேதி பற்றி நம்மூரில் பல நம்பிக்கைகள் நிலவுகின்றன – தொக்கம் எடுப்பது, குடலேற்றம் எடுப்பது, சூடு, உஷ்ணம், கண்ணு பட்டு போதல்,…

Continue Readingவாந்தி பேதி – மூட நம்பிக்கைகள் – தொக்கம், குடலேற்றம், சூடு, நலுங்குதல் – உண்மையா? | Diarrhea in children – myths