1. சர்க்கரை நோய் ஒரு வியாதியா ? | Diabetes – Is it a disease?

சர்க்கரை நோய் என்பதே ஒரு வியாதி இல்லை எனவும் இது ஒரு பன்னாட்டு சதி என்றும் பரவலாக குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கப்படுகின்றன. இது எந்த அளவுக்கு உண்மை? இதன் உண்மை வரலாறு என்ன? முன்னோர்கள் என்ன கூறியுள்ளார்கள் இந்த வியாதியை பற்றி? சற்றே…

Continue Reading1. சர்க்கரை நோய் ஒரு வியாதியா ? | Diabetes – Is it a disease?