பிரியாணி சாப்பிட்டு உடல் இளைக்க முடியுமா ? | Can you Lose weight by eating Biryani?

பிரியாணி மட்டும் சாப்பிட்டு உடல் இளைக்க முடியும் என்றொரு விளம்பர வீடியோ சமீபத்தில் வந்து வைரலானது. உண்மையில் இது அறிவியல் பூர்வமாக சாத்தியமா ? There was a recent promotional video claiming one can lose weight by…

Continue Readingபிரியாணி சாப்பிட்டு உடல் இளைக்க முடியுமா ? | Can you Lose weight by eating Biryani?