You are currently viewing பேலியோ உணவுமுறை என்றால் என்ன? எப்படி வேலை செய்கிறது? யாருக்கு பயனளிக்கும்?

பேலியோ உணவுமுறை என்றால் என்ன? எப்படி வேலை செய்கிறது? யாருக்கு பயனளிக்கும்?

பேலியோ உணவுமுறை என்றால் என்ன ?

எந்தெந்த நோய்களுக்கு அது பயன் தரும் ?

எப்படி இந்த உணவுமுறை வேலை செய்கிறது ?

அதன் அறிவியல் பின்புலம் என்ன ?

இது பற்றி ஈரோடு பேலியோ சந்திப்பில் நான் ஆற்றிய நகைச்சுவை கலந்த உரை.

Leave a Reply